hands.jpg (14812 bytes)

cp.gif (58569 bytes)

middle.jpg (24450 bytes)

關應良先生網址

趙炯輝先生網址

譚源基先生網址

北京書畫收藏家協會

國立故宮博物院

城大中國書畫網

東方網景名人畫廊

中國書畫展銷